Szary scenariusz
2010
20 stron, kolor
we współpracy z Michałem Kozłowskim
dla galerii Czułość

_


The grey scenario
2010
20 pages in colour
in collaboriation with Michal Kozlowski
for Czulosc gallery