_


'83
mieszka w Warszawie, w Polsce
laureat Programu OFF,
Miesiąca Fotografii w Krakowie '09 -> W a s t e T i s s u e s
laureat Fotoprezentacji (2011 r.) z Julią Staniszewską,
organizowanych przez Ę -> N o w y P o r t

_


'83
lives in Warsaw, Poland
laureate of OFF Programme
on Photomonth in Krakow '09 -> W a s t e T i s s u e s
laureate of Fotoprezentacje (2011) with Julia Staniszewska,
organized by Ę -> N o w y P o r t

_


sprawdzony przez / proven by:

NORMALIZM
NOT TODAY
THIISPAPER
RWA zine
Front Row Heroes
Wysokie Obcasy
AKTIVIST EXKLUSIV

i innych <3 <3 <3 / and others <3 <3 <3
_


piotr.bekas -> gmail.com
(również jako / also as
nonrepetition.tumblr.com)